Автобусны чиглэл

Мөсөн Өргөөд хүрэх нийтийн тээврийн чиглэл
Ч:75  (Aрхивын Ерөнхий газар – Таван шар)
Ч:76  (Архивын Ерөнхий газар – 3.4-р хорооллын эцэс)
Ч:68  (Aрхивын Ерөнхий газар – Нисэхийн шинэ эцэс)
М:3  (Архивын Ерөнхий газар – Сүхбаатарбын төв талбай)
Х:6 (Түргэний голын эцэс – Яармагийн 3-р буудал)