Степпе Арена ХХК-ийн ажилчид хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай сургалтыг авлаа.

2023/04/26 14:03

Степпе Арена ХХК-ийн ажилчид хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай сургалтыг авлаа.

“Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай” хуулийн нийцлийн зөвлөх үйлчилгээг Nomin & Advocates LLC-аас авлаа.

Стэппе Аренагаар үйлчлүүлж буй үйлчлүүлэгчдийн хувийн мэдээллийн  халдашгүй дархан байдлыг хамгаалах зэрэг өөрсдийн үйлчилгээг сайжруулж ажиллаж байна.