• Тоглолтын өдөр: 2023-08-17
  • Эхлэх цаг: 8: 00 AM
  • Хаалга нээх цаг: 09:00
  • Тасалбарын үнэ:

Зүүн Азийн залуучуудын наадам

  • Тоглолтын өдөр: 2023-08-17
  • Эхлэх цаг:
  • Хаалга нээх цаг: 09:00
  • Тасалбарын үнэ: