• Тоглолтын өдөр: 2023-06-01
  • Эхлэх цаг: 9: 0 AM
  • Хаалга нээх цаг: 09:00
  • Тасалбарын үнэ:

“Билгүүнзулын бэлэг” хүүхдийн баярын хөтөлбөр

  • Тоглолтын өдөр: 2023-06-01
  • Эхлэх цаг:
  • Хаалга нээх цаг: 09:00
  • Тасалбарын үнэ: