• Тоглолтын өдөр: 2022-09-10
  • Эхлэх цаг: 6: 0 PM
  • Хаалга нээх цаг:
  • Тасалбарын үнэ: үнэгүй

Ulaanbaatar Festival of Joy

More information: https://www.facebook.com/ubfestivalofjoy

  • Тоглолтын өдөр: 2022-09-10
  • Эхлэх цаг:
  • Хаалга нээх цаг:
  • Тасалбарын үнэ: үнэгүй